Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Over de Poorters

Het begon met de zusterstad van Naarden
De voorloper van de Stichting De Poorters van Naarden zamelde hulpgoederen in voor de bewoners van Uherský Brod en omgeving in Tsjechië, de zusterstad van Naarden. Daar had in 1997 een watersnoodramp plaats gevonden en dus waren allerhande materialen meer dan welkom.

Nu helpen de Poorters waar nodig
Nadat Uherský Brod er weer bovenop gekomen was, bleven de hulpgoederen binnen stromen in Naarden. Er werd besloten niet alleen de inwoners van de Naardense zusterstad te helpen, maar ook mensen in nood uit andere delen van Tsjechië en zelfs uit andere landen. De activiteiten werden in 1998 voortgezet onder de naam ‘Stichting De Poorters van Naarden’.

Zigeuners en ziekenhuizen
De stichting heeft zich ten doel gesteld materiële- en immateriële hulp te verlenen aan bewoners en instellingen van Tsjechië en daar waar nodig. Alles in de ruimste zin des woords. Van zigeunergezinnen die in krotten in Hongarije wonen, tot ziekenhuizen en bejaardencentra in Tsjechië of zelfs Indonesië. Zodat ook zij kunnen beschikken over materialen die lokaal niet of alleen tegen zeer hoge prijzen te bemachtigen zijn.

Alles op vrijwillige basis
Het wijkcentrum De Schakel aan de Kol.Verveerstraat te Naarden-Keverdijk is momenteel het inzamelpunt en sorteerstation. De materialen worden daarna tot 11-11-2016 opgeslagen in twee containers op het industrieterrein achter garage Mauritz en in het schooltje achter de Remonstrantsekerk te Bussum. Een team van zo’n 20 vrijwilligers stopt wekelijks veel tijd en energie in het uitzoeken van alle binnen gekomen materialen. Maar men doet het graag, ter leniging van de nood van hen die datgene niet hebben wat wij zo vaak gemakkelijk wegdoen.

Stichting De Poorters van Naarden