Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

WINTERSTOP

WINTERSTOP DE POORTERS VAN NAARDEN

De maanden december en januari zal er, i.v.m. de slecht begaanbare wegen naar de door ons ondersteunde plaatsen in Hongarije, door de Poorters van Naarden geen goederen worden ingenomen. Dit i.v.m. de slecht begaanbare wegen naar de door hen gesponsorde dorpen in Hongarije en Tsjechië. Op DINSDAG 7 FEBRUARI 2017 van 18.30 tot 19.30 uur bent u weer van harte welkom in wijkgebouw De Schakel aan de Kol. Verveerstraat op de Keverdijk

Wel kunt u uw oude kranten en papier blijven deponeren in de achter de Gele loods geplaatste containers.

Wij danken een ieder voor de hulp en alle ingebrachte goederen die ons in 2016 ter hand zijn gesteld. Tevens wensen wij een ieder gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017.

Zie: http://www.poorters.nl/gallery/winters-in-hongarije

 

Stichting De Poorters van Naarden