Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Transport naar Tsjechië

 

TRANSPORTEN TOEN EN NU NAAR TSJECHIE

Het gemeentebestuur en Caritas Uherský Brod hebben ons meegedeeld dat er geen hulp meer noodzakelijk is.

We blijven echter kleinschalig, op verzoek van particulieren, daar en in andere plaatsen hulp bieden.

No 52 = Vrijdag 20 oktober vertrokken Alfred en Greet Breijer met een afgeladen wagen met gesorteerde kleding en schoeisel naar Uhersky Brod. De kleding zouden zij daar afleveren bij diverse gezinnetjes waar Greet de maten van de kinderen heeft. Thuis in Almere sorteerd zij dan alles op maat en verpakt het per gezin. Weer dankbare mensen. Heerlijk
No 51 = 24 juni 2016 vertrokken Greet en Alfred Breijer weer met een volgeladen auto richting Uhersky Brod om daar weer wat families blij te maken met kleding en andere noodzakelijke goederen die voor hen te duur zijn.
No 50 = 17-12-2015 Vertrok de Hr Zonnenberg uit Oud Loosdrecht weer met een afgeladen bus met hulpgoederen naar Stary Hrozenkov in Tsjechie tbv van de minderbedeelden daar. Zijn dochter die daar woont distribueert de spullen en maakt daar weer mensen blij..
No 49 = 25 September vertrok de familie Breijer met een afgeladen auto met kleding en een fiets naar Uhersky Brod om daar weer verschillende families blij te maken. Vooral de schoenen en kinderkleding vielen goed in de smaak. Moe, maar voldaan kwamen zij 30 September weer terug in Almere. Het was een korte maar vruchtbare reis.
No 48 = 15 juli 2015 vertrok de familie Zonnenberg voor de tweede keer met een afgeladen wagen richting Tsjechie om daar in verschillende plaatsen gezinnen te ondersteunen met goederen die daar voor hen te duur zijn.
No 47 = 25 juni 2015  vertrok de familie Zonnenberg met een volle vracht richting Vapenice en St Horozenko en zullen daar weer verschillende gezinnen verblijden met diverse materialen.
No 46 = 19 juni 2015 vertrok de familie Breijer met een afgeladen wagen met hulpgoederen naar Uhersky Brod voor de maatschappelijk werkster die alles heeft uitgedeeld aan hen die het hard nodig hadden. Tevens zullen zij een bezoek brengen aan de directeur van Caitas en daar de hulpverlening bespreken.
 No 45 =15 december vertrek er weer een transport door de Familie Zonenberg uit Oud Loosdrecht naar Tsjechie.
No 44 = 16 oktober vertrok de familie Breijer met een afgeladen wagen met hulpgoederen naar Uhersky Brod voor de maatschappelijk werkster die alles heeft uitgedeeld aan hen die het hard nodig hadden.
No 43 = 26 juli vertrokken de heer en mevrouw Zonnenberg voor de derde keer dit jaar met een volgeladen wagen richting Vapenice, St Horozenko en Uhersky Brod. Wij wensen hun een goede reis en een zonnig verblijf aldaar.
No.42 = 26 juni vertrok de heer Zonnenberg met bijrijder richting Tsjechie om daar de volle vrachtwagen te distribueren onder de bevolking van Vapenice, St Horozenkov en Uherský Brod. Wij wensen hen een goede reis en een veilig thuiskomen. 
No.41 = Vandaag 13-06-2014 vertrok de familie Breijer uit Almere , met een afgeladen wagen vol met gevraagde hulpgoederen, namens de stichting naar Uhersky Brod in Tsjechie. Ze zullen daar een weekje blijven en al de goederen persoonlijk ter hand stellen van de daar ook nog armere gezinnen.

No 40 = 14 december vertrok de familie Zonnenberg met een overvol geladen bus richting Tjechie. Ze zullen daar met open armen worden ontvangen en de uitdeling van de goederen zal hen een prettig / dankbaar gevoel geven.

No 39 = 12 juli vertrok de familie Zonnenberg voor de tweede keer met een volgeladen auto richting Tsjechie. We wensen hen een goede reis en een prettig verblijf daar toe. Fijn dat we op deze wijze toch kunnen blijven ondersteunen in Tsjechie.

No 38 = 28 juni vertrok de familie Breijer in de nacht met twee voertuigen volgeladen met hulpgoederen, voor de armere gezinnen, richting Uhersky Brod in Tsjechie. We verwachten hen 7 juli weer veilig terug.

No 37 = 7 juni 2013 vertrok de Hr Zonnenberg uit Oud Loosdrecht met bijrijder richting Tsjechie. Ze namen de noordelijke route door het voormalige oost-Duitsland om de wateroverlast te ontlopen. Gelukkig kregen we zondag 9 juni bericht dat ze veilig waren aangekomen. Ze blijven een paar dagen in St Horozenkov om hand en span diensten te verrichten. Veel succes.

No. 36 =In de vroege koude morgen van 14 december 2012 vertrok de familie Zonnenberg met een afgeladen bus met hulpgoederen naar Tsjechie. Wij hebben hen een goede / veiligereis toegewenst.
No. 35 = 24 juli 2012 vertrok de Familie Zonnenberg voor de tweede keer met een bus vol hulpgoederen richting St Horozenkov  ter ondersteuning van de minder bedeelde gezinnen.
No 34 - 22 juni2012 vertrok de familie Breijer naar Uhersky Brod met een auto vol met vooral baby en kinderkleding voor de allerarmste gezinnen. De verdeling vind plats met een ambtenaar van de sociale dienst van Uhersky Brod.
No. 33 = 6 juni 2012 vertrok de Familie Zonnenberg met een bus vol hulpgoederen richting St Horozenkov en Uhersky Brod  ter ondersteuning van de minder bedeelde gezinnen.
No. 32 = 15 december 2011 vertrok de Familie Zonnenberg met een bus vol hulpgoederen richting St Horozenkov en Uhersky Brod  ter ondersteuning van de minder bedeelde gezinnen.
No. 31 = 18 juni 2011 vertrok de Familie Zonnenberg weer met een bus hulpgoederen naar St Horozenkov en Uherský Brod
No. 30 = 11 juni 2011 vertrok de Familie Breijer  naar Uherský Brod met een wagen vol met spullen voor diverse arme gezinnen.
No. 29 = 20 december2010 vertrok tijdens behoorlijke sneeuwoverlast de Familie Zonnenberg wederom met een bus vol hulpgoederen richting St Horozenkov. Wij wensen hun een goede reis en een behouden aankomst.
No. 28 = 13 oktober 2010 vertrok een vrachtwagen van Cross Border uit Duiven met een transport onder geleide van de Familie Breijer vanaf de Gele loods naar Uherský Brod in Tsjechie.
No. 26 = 18 juli 2010 vertrok de Familie Zonnenberg weer met een bus vol hulpgoederen naar Vapenice, St Horozenkov en Uherský Brod
No. 25 = 7 juli 2010 vertrok de Familie Breijer  naar Uherský Brod met een wagen vol met spullen voor diverse arme gezinnen.
No. 24 = 22 maart 2010 vertrok de Familie Zonnenberg weer met een bus hulpgoederen naar St Horozenkov en Uherský Brod
No. 23 = 14 december 2009 vertrok de Familie Zonnenberg weer met een bus hulpgoederen naar St Horozenkov aan de Slowaaksegrens.
No. 22 = 28 oktober 2009 Vertrok de Familie Breijer met hulpgoederen naar Uherský Brod 
No. 21 = 30 juni 2009 vertrok de familie Zonnenberg weer met een  bus met kleding, schoolartikelen enz. naar St. Horozenkov
No. 20 = 6 maart 2009 vertrok de familie Zonnenberg met een  bus met kleding en schoolartikelen naar St. Horozenkov
No. 19 = 10 december vertrok de familie Zonnenberg  met hun bus vol met warme winterkleding enz. naar St Horozenkov
No. 18 = 14 augustus vertrok de familie Zonnenberg met een volle bus met hulpgoederen naar St. Horozenkov.
No. 17 =  24 tot 31 juni 2008 verbleven de families Vuijst en Breijer in Uherský Brod waarvan uit  het pedagogisch instituut Luisa te Uherský Brod, het psychiatrisch centrum te Kunovice,de familie Baros en de burgemeesters van St. Horonzenkov en Uherský Bord werden bezocht.
No. 16 = 29 februari 2008 vertrok de Familie Zonnenberg uit Loosdrecht met een bus vol goederen uit Naarden naar de familie Baros in St.Horozenkov bestemd voor hun dorp en enkele door ons blijvend ondersteunde families in Uherský Brod.
No. 15 = 4 december 2007 konden we weer een vrachtwagen, bestemd voor Uherský Brod en Hodonin, laden. Naast kleding gaat er o.a. een, door ons uit Italië geïmporteerd, kasteel mee waar lichamelijk- en geestelijk mindervalide kinderen in kunnen spelen. Ook kunnen we t.b.v. de school te Hodonin 250 tafels en stoelen van het Vituscollege meesturen.
No. 14 = 26 november 2007 vertrok de familie Zonnenberg uit Loosdrecht, als nieuwe vrijwilligers van de stichting, met een Renault bus volgeladen naar  St.Horozenkov in Tsjechië.  Hun auto bevatte o.a. 500 kg ijzeren staanders t.b.v. een hek om de schapenweide, veel warme  winterkleding en schoenen.
No. 13 =   25 oktober 2007 vertrok Alfred en Greet met een volgeladen auto met hulpgoederen naar Uherský Brod waar zij alle projecten zullen bezoeken en afspraken zullen maken ivm de Kerstpakketten en overige zaken;
No.  12 =  24 aug. tot 2 sept 2007 hebben medewerkers een werkbezoek gebracht aan het daklozencentrum van Uherský Hradiste en aldaar en in Uherský Brod besprekingen gevoerd. Men blijft toch heel graag hulp van de Poorters van Naarden ontvangen. 
No.  11 =  21-02-2007  Transport naar Uherský Hradiste in Tsjechië t.b.v. het daklozencentrum.  
No.  10 =  20-04-2005  Fotoverslag van het vrachtwagen laden voor Tsjechië  ( klik aan )
No.    9 =  24-06-2004 Transport naar Uhersky Brod
No.    8 =  05-05-2004 Transport naar Uhersky Brod
No.    7 = 5 Mei 2004 Transport naar Tsjechië
No.    6 = 18 maart 2004  Transport naar Tsjechië
No.    5 =  Bedankje Bazar Tsjechië    ( klik aan )
No.    4 =   5 November 2003   Transport naar Tsjechië
No.    3 =   2 September 2003 Transport naar Tsjechië
No.    2 =  29 april 2003  Transport naar Tsjechië
No.    1 =   3 maart 2003 Transport naar Tsjechië
No.    1 = Overzicht 2001-2002

TOEKENNING VAN der stadsprijs VAN UHERSKÝ BROD

u s n e s e n í

z 18. zasedání městského zastupitelstva v Uherském Brodě, dne 20. 9. 2000

 

18-02ch)

MZ schvaluje udělení Ceny Města Uherský Brod v roce 2000 těmto kandidátům:

- p. Františku Hodickému, nar. 7. 10. 1910, bytem Uherský Brod, Údolní 1307,

- p. Paulu Vuijstovi, nar. 22. 1. 1940, bytem Cattenhagenstraat 17, 1411 CR Naarden - Holandsko.

p. Zápeca

 

u s n e s e n í

z 53. zasedání městské rady v Uherském Brodě, dne 20. 9. 2000 - mimořádné

 

53-02 b)

MR doporučuje MZ schválit udělení Ceny Města Uherský Brod v roce 2000 dvěma kandidátům, a to p. Františku Hodickému, nar. 7. 10. 1910, bytem Údolní 1307, Uherský Brod a p. Paulu Vuijstovi, nar. 22. 1. 1940, bytem Cattenhagenstraat 17, 1411 CR Naarden - Holandsko.

p. Zápeca

 

Paul Vuijst nabízí pomoc potřebným

Paul Vuijst se svou ženou BoukjeDalším kandidátem na Cenu města Uh. Brodu je Paul Vuijst z holandského Naardenu. Našim čtenářům ho představuje Irena Koubová, jednatelka spolku Uh. Brod - Naarden, která ho navrhla.
„Pan Paul Vuijst je výrazná osobnost s velkým sociálním cítěním. Svou neúnavnou iniciativou a výbornými organizačními schopnostmi přispíval k úspěšné spolupráci a k rozvíjení partnerských vztahů mezi družebními městy Naardenem a Uh. Brodem. Velkou měrou se podílel na realizaci projektů, které byly zaměřeny na vylepšení prostředí a sociálních podmínek občanů našeho města. Jedná se především o mentálně postižené děti z Ústavu sociální péče pro mládež na ulici Okružní a staré občany, kteří bydleli a stravovali se v tehdejší „domovince", patřící Okresnímu ústavu sociálních služeb.
Největším přínosem pro obyvatele Uh. Brodu i širokého regionu byla jeho osobní iniciativa, kterou projevil v červenci 97 v souvislosti s povodněmi, které zasáhly region. V té době mi osobně telefonoval, aby se seznámil se situací ohrožení a ihned provedl finanční sbírku na pomoc postiženým na týdenním trhu v Naardenu, kde stál s bandaskou na mléko a kopiemi dopisů tehdejšího starosty J. Veselého a přednosty OkÚ I. Palackého. Televize tuto jeho iniciativu vysílala po celém Holandsku. Výnos činil přes 2000 ,- NLG. Bezprostředně poté založil nadaci na pomoc obětem záplav v Uh. Brodě, jejíž první transport odjel do našeho města už začátkem srpna. Každý pátek pak nadace sbírala šatstvo a materiál pro oběti záplav v ČR. 11. srpna 1997 Paul Vuijst zorganizoval benefiční koncert ve Velkém kostele v Naardenu s výnosem 46 000,- NLG. Poté přijel i s rodinou do Uh. Brodu a jednal o pomoci postiženým s přednostou OkÚ, ředitelem nemocnice i ředitelkou Oblastní charity. Koncem srpna pak bylo odesláno na účet nemocnice v Uh. Hradišti 35 000,- NLG a Charitě v Uh. Hradišti pro chráněnou dílnu na likvidaci škod způsobených záplavami 12 000,- NLG. Téměř za měsíc odjíždí druhý velký transport pomoci pro Uh. Hradiště. Další nákladní auto, naložené pomocnými materiály odjelo do Uh. Brodu, kde byly věci předány zdejší Charitě.
Na sklonku roku 1998 Paul Vuijst s přáteli zakládá novou nadaci „Stichting de Poorters van Naarden", jejímž cílem je: „poskytovat materiální a nemateriální pomoc obyvatelům a institucím v České republice, přednostně na doporučení Charity v Uh. Brodě a tam, kde je to zapotřebí".
Nákladní auta naložená materiální pomocí přijíždějí z Naardenu pak ještě v březnu 1999 a 2000.

 

 

Stichting De Poorters van Naarden