Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Tijdelijke inname stop

Hoort beste mensen, Hoort!!!!!!!!!!
Tot onze spijt moeten wij tot 24 oktober stoppen met inname van spullen in de Schakel te Naarden.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de transporteur ons geen vrachtwagen kan leveren voor 18 oktober en dat de opslag geheel vol zit.
Er kan beslist niets meer bij. ZEG HET VOORT!!! ZEG HET VOORT!!!!!!!!!!!!!!
Stichting De Poorters van Naarden