Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

2005-06-23 Artikel over het bezoek aan Hongarije

 

Artikel uit de Gooi en Eembode d.d. 23 juni 2005                                              

 'Hospice ziet er nu van binnen keurig uit'

Poorters van Naarden zien

projecten almaar groeien

 NAARDEN - Het bezoek van de Poorters van Naarden is altijd onaangekondigd als zij hun projecten in Hongarije en Tsjechië bezoeken. Hun aanwezigheid gaat echter als een lopend vuurtje door de dorpjes heen en dan zijn de hulpverzoeken niet van de lucht.

      

Met tevredenheid constateerden de vrijwilligers uit Naarden van 4 tot 12 juni echter dat hun projecten groeiende zijn. Dat stelt hen tevreden. De hulpverlening gaat natuurlijk gewoon door. 

door Ingmar Meijer

A1 jaren komen de Poorters over de grens en hebben inmid­dels al aardig wat armoede en ellende gezien. Toch maakt ie­dere reis weer indruk op de vrij­willigers van de Naardense stichting. „In Hongarije schrik­ken we nog wel, maar in Tsje­chië niet meer. Die krijgen toch veel geld sinds ze bij de EU zit­ten" , zegt Paul Vuijst. Zijn echt­genote Boukje vult hem aan: „je spreekt hier wel mensen die in Boedapest zijn geweest of bij het Balatonmeer. Zij komen niet waar wij komen zoals in die

dorpen en ziekenhuizen. Er is gewoon geen geld. De kennis is er wel, maar de middelen niet. Als je het verschil met hier zit, dan mogen wij onze handen dichtknijpen."

Van 4 tot 12 juni waren vijf Poorters met tot aan de nok toe gevulde Transporter en station­car naar Hongarije gegaan. Daar wilden ze diverse goede­ren droppen en tegelijkertijd onaangekondigd kijken hoe het staat met de projecten. De auto-trip verliep niet helemaal zon­der problemen, want de Trans­porter haalde maar met moeite het voormalige Oostblokland. Daar moest men verder met een ander bus je.

Als eerste werd het bejaar­dentehuis en hospice in Sziget-var aangedaan. Hier werd vorig jaar onder meer voor een ver­warmingsketel en warm water gezorgd. In de koude winters was het ondraaglijk. Er lag zelfs ijs op de vloer in het gebouw.

Met het verstrekken van het geld en alle hulpgoederen heeft de stichting ervoor gezorgd dat het hospitium de deuren open kon houden., ,Nu ziet het er van bin­nen keurig uit", meldt Paul Vuijst. De apparatuur functio­neerde naar behoren. De opknapbeurt van het interieur en verscheidene kamers deed hen goed. Zo is er in het huis bij­voorbeeld een Naardense kamer. Boukje en Paul zagen daar zelf hun oude stoelen staan.

 

 

 

 

Infuuspompen

De volgende klus is het op­knappen van de buitenkanten. Dat kost 1.000.000 forinten of­wel 5000 euro. Een bedrag dat beide partijen met hebben. Daarnaast gaan de Naarders op zoek naar beter medisch mate­riaal. „Je ziet er geen enkele mo­nitor en ook geen infuuspom­pen", geeft Boukje, als voor­beeld.

Op dinsdag 7 juni werd het ziekenhuis in Komló aange­daan. Daar kreeg de delegatie een rondleiding en constateerde met genoegen dat kozijnen en deuren waren verbreed met dertig centimeter zodat de hoog-laagbedden er nu wel door kunnen.

Op de kinderaf­deling over-handigde Paul een elektri-sche weegschaal, want de kruideniersweegschaal was wel aan vervanging toe.

Verder werden nog meer pro­jecten bezocht zoals kinderte­huizen, sociaal project en reikte men in het Tsjechische Uherský Brod een geldbedrag van € 4771,--- uit voor de eindfinanciering van een dagverblijf voor demente bejaarden.

Lucky Luck 

Eenmaal in het gebied gaat het gerucht van de aanwezig­heid van de poorters sneller door de dorpjes als de schaduw van Lucky Luck. Hulpaanvragen stromen bin-nen en voordat de delegatie het wist stonden zij zo weer tegenover wethouders en burge-meesters. De Poorters richt zich nu op een drietal pro­jecten. Naast het opknappen van de buitenkant van het hospitium zet de

stichting zich in voor een regionaal omroepcentrum. Dit om goed communi-catiesys­teem in de dorpen te realiseren. Het opknappen van een kerkje in het dorpje Dióviszió is het derde project. Ook daar moet 5000 euro voorkomen-

Meer informatie is te vinden op de website: www-depoor-tersvannaarden.nl.  

Donaties kan men storten op bankreke­ningnummer 383720095 of gi­ronummer 9695696 ten name van Stichting De poorters van Naarden

 

 

 

Stichting De Poorters van Naarden