Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Hongarije

 

De transporten voor Hongarije gingen in de afgelopen jaren ook naar:

Alsoszentmarton, Bodvalenke, Certö, Gyöngyösmellék, Ketufajlu, Komlo, Moszgo, Nyiregyhaza, Nyugotzenterzsebet, Opalyi, Patapoklosi,  Somogyhatvan, Somogyaszalo,Somogyviszlo, Szigetvar,Vásárosbéc en Somogyapati waar de spullen door het gemeentebestuur en/of maatschappelijk werkers in ontvangst worden genomen en later onder toezicht worden verdeeld.

De Poorters ondersteun(d)en in Hongarije de volgende projecten, in samenwerking met steeds weer andere partijen

 • De Brandsma basisschool te Bussum heeft dit jaar 2011 ook weer een schoenendoosactie georganiseerd. Er werden een kleine 300 dozen ingezameld. In plaats van naar Hongarije werden ze nu op transport gesteld via de Stichting Albanie - Afdeling Huizen naar Muszqatar in Albanie. Dit i.v.m. het laatste transport van de Poorters in November naar Hongarije.Ook hiervoor worden de kinderen, personeel en oudercomissie wer hartelijk bedankt.                                                                                                                                                                                                                       
 • Er gaan alleen vrachtwagens (30 tonners) naar Hongarije op verzoek van plaatselijke burgemeesters of de directies van speciale instellingen bv. zieken-, bejaarden- of kindertehuizen. Dit alles met medewerking en onder toezicht van Bertus en Betsy de Graaf-Bosch die in 2007 naar Somogyviszlo zijn geëmigreerd. Somogyviszlo zelf is een lintachtig dorp, waar nog veel armoede heerst. Ook wonen er in de directe omgeving zigeuners die een ‘woninkje’ bewonen, dat bij ons in Nederland tot onbewoonbaar verklaarde woning verklaard zou worden. 
   
 • In Certö hebben we een jeugdhonk ingericht en steunen we het jeugdwerk. Dit kunnen we doen omdat de grotere meubels die uit onze vrachtwagen komen, zoals wandkasten en duurdere bankstellen, ter plekke tegen een klein prijsje worden verkocht. Dit onder het toeziend oog van  de burgemeester Bálintné Nagy Szilvia en de opgerichte stichting Csertö Községért Közalapitvány. 
   
 • Er gaan ook transporten naar het dorp Komlo: een grote voormalige mijnwerkersplaats waar we materialen naar het ziekenhuis en het socio-project stuurden. Hier wonen veel mensen met longziekten vanwege hun werk in de mijnen. Het socio-project bestaat uit een heel groot gebouw uit de communistische tijd waarin sociaal zwakkeren, daklozen en bejaarden in ondergebracht zijn. Velen van de bewoners en de in de omtrek wonende zigeuners zijn zeer blij als zij voor niets of voor een klein bedragje meubels en kleding kunnen krijgen. De eventuele opbrengsten worden wederom besteed aan degenen die niets hebben en activiteiten voor de kinderen. 
   
 • Rond Ketujfalu, een klein dorp ten zuidwesten van Szigetvar, wonen veel zigeunergezinnen waarmee wij in voorgaande jaren kennis mee hebben gemaakt. Op verzoek van de maatschappelijk werker hebben wij meerdere vrachten met veel kleding en meubels daarheen gestuurd. De berichten waren dusdanig dat we besloten hebben de opbrengst van de dekens- , jassen- en schoenenactie naar de maatschappelijk werker te versturen. Voor het deelnemen aan deze actie mogen wij alle inbrengers namens de ontvangers hartelijk dankzeggen. De foto’s die wij opgestuurd kregen spraken voor zich en geven duidelijk de blijdschap van de bewoners weer.
   
 • Op de Brandsma-  en Julianaschool in Bussum worden elk jaar schoenendozenacties georganiseerd. De opbrengst is steeds bijzonder groot. Afgelopen kerst konden we 395 grotere en kleinere mooi ingepakte dozen bij de scholen komen ophalen. De dozen zijn met onze kersttransporten meegstuurd naar Ketujfalu, waar vandaan alles over de scholen in de omliggende dorpen is verdeeld.
   
 • Uit Moszgo, een achteraf dorpje, kwam een verzoek binnen bij Bertus en Betsy, of zij ook in aanmerking konden komen voor een vracht. In dit dorp, in een oud kasteel, is een psychiatrisch centrum gevestigd. De grote partij armstoelen die wij uit de Joodse bibliotheek van Hilversum mochten halen, is naar dit centrum gegaan. We hebben wel een dag nodig gehad om ze met twee man te demonteren. Het bleek gelukkig niet voor niets. Met heel veel ander meubilair, bedden en veel kleding konden we het naar hen opsturen. Als dank kregen we van de directeur een bedankbrief en verschillende foto’s met daarop de gemonteerde stoelen in de kamers en gangen van de inrichting. Zelfs een vaas die we thuis kwijt geraakt waren, pronkte op een der tafels in de recreatiezaal!
   
 • Verder hebben we 6 gemengde wooneenheden (socio-woningen) voor kinderen, 2 meisjeshuizen, 1 jongenshuis (per huis wonen 12 kinderen), een babyhuis met 16 baby's, een baby/moederhuis en verschillende locaties waar Roma’s wonen ondersteund.
   
 • Op verzoek van de coördinator van het Nederlands Rode Kruis Almere kwamen we in contact met de directie van het bejaarden-, daklozen- en sterfhuis te Szigetvar, waar we veel materialen heen hebben gezonden. Ook de verwarming en warmwatervoorziening  werden op onze kosten vernieuwd zodat de boven hun hoofd hangende sluiting afgeblazen werd.
   
 • De burgemeester van Szigetvar verzocht ons hulp te verlenen aan de vaak in erbarmelijke toestand levende zigeuners. Ook  de kinderbescherming vraagt nu hulp voor de kinderen in de staatskinderhuizen. De stichting tracht hieraan zoveel mogelijk te voldoen. Een inzameling van jassen en schoenen voor driehonderd kinderen die niet naar school konden werd een groot succes. Ook voor de kerstpakketten acties werd fantastisch meegedaan door de Gooise scholen en bevolking.
   
 • Het ziekenhuis van Komló vroeg via hun burgemeester ondersteuning waaraan we met hulp van o.a. het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen ruim konden voldoen.
Stichting De Poorters van Naarden