Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Aantal paginahits: 258666

Jaarverslagen:

Hierbij een update van het eerdere bericht omtrent de Poorters van Naarden.

Helaas moeten wij u berichten dat de Stichting Poorters van Naarden geen doorgang meer zal vinden.
Dit door ernstige ziekte van de oprichter en voorzitter van onze Stichting.
Zoals al vele weten is er geen herstel meer mogelijk, het doet ons veel verdriet en pijn om dit te moeten melden.
Wij willen bij dezen een ieder heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons al die jaren hebben gegeven.
Gelukkig heeft de Stichting Kinderen in Nood ons een helpende hand toegereikt, wij hopen dat u de weg naar deze Stichting in Bussum zal vinden en hen het vertrouwen wil geven die u ook in al die jaren in ons heeft gehad.
U kunt daar terecht iedere donderdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 op het adres peppels 47 in Bussum, overige informatie kunt u vinden op www.kindereninnood.nl

Hartelijke Groet namens de Poorters van Naarden,

Paul en Boukje Vuijst.

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2018. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten. We mogen wederom terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin wij velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2018 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 21 maart 2018 vertrok het eerste transport van 2018 naar  Homokszentgyörgy in Hongarije. 27 maart werd hij ter plaatse uitgeladen en 's avonds kregen we het bericht dat het zo'n prachtige vracht was. Aan boord hadden we een door de HEMA geschonken spullen en van Albert Heijn een doos of vijftien met overgebleven tuintjes. Van ons contactpersoon kregen we te horen dat de bevolking bijzonder onder indruk was over de grote hoeveelheden die uit de vrachtwagen kwamen. "Is dat allemaal voor ons?' werd er regelmatig geroepen. 

2e Transport op 20 juni 2018 hebben de Poorters van Naarden weer een transport verzorgd naar Somogyapathie in Hongarije. De vrachtwagen zou om 10 uur aankomen, maar dat twee uur waardoor alle medewerkers weer van huis moesten komen. Al met al een transport met horten en stoten. Maar het is weer gelukt en we kunnen alle medewerkers, de sponsoren en het gemeentebestuur van Gooise Meren hartelijk dankzeggen voor hun medewerking. Fantastisch!!!!!!!!!!! 

3e Transport op 19 september 2018 hebben we het derde transport van dit jaar kunnen laden vanuit de Nissenhut op het industrieterrein. Mede dank de gemeente Gooise Meren hebben we daar weer de inhoud van de dertig tonner kunnen verzamelen en opslaan. Mede dank de vele behulpzame vrienden van de Poorters konden we de wagen in vier uurtjes laden. We hopen dat men in Vásárosbéc in Hongarije ook met zoveel plezier de wagen zullen lossen en opslaan zoals wij het hier in Naarden hebben mogen doen. Fantastisch!!!! 

4e Transport op 4 december 2018 vertrok de laatste vrachtwagen van 2018 naar Katádfa in Hongarije.

Hierop kregen we het volgende verslag van onze vrienden uit Hongarije binnen:

“Eerste Kerstdag,                                                                     25-12-2018

Het sneeuwt lichtjes en ik dacht , ik ga even iets  schrijven.

Onze dank, maar vooral die van  onze mede mens is weer zeer groot dat u met zovelen het weer mogelijk heeft gemaakt om in deze contreien van Hongarije de arme mensen weer te helpen .

Wij hebben weer twee nieuwe dorpen voorzien van een volle vrachtwagen  (30 tonner ) met hulpgoederen.

Het gaat om de dorpen Homokszentgyörgy en Katádfa.

Het verbaast ons elke keer weer wat er uit zo'n wagen komt ,dit is echt geweldig.

Deze reis is er ook veel voedsel mee gekomen .

De laatste vrachtwagen die naar het nieuwe dorp Katádfa is gegaan, heeft dezelfde dag nog het voedsel rond gebracht, de wagen was amper leeg, een aantal vrouwen en twee mannen hadden deksels van de bananendozen gevuld met kleding afgehaald en deze gevuld met het voedsel.

Er kwam een mevrouw met een klein vrachtwagentje waar de dozen opgeladen werden en het werd gelijk rond gebracht..... Wow zoiets hebben wij nog nooit mee gemaakt, echt geweldig.    

Dit jaar is er iets speciaals gedaan met de kerstpakkettentassen .

Annie Schaftenaar  en haar clubje hebben 250 tassen gemaakt, wat een geweldig idee .

Deze prachtige tassen hebben wij weer gevuld met veel lekkere dingen.

Wij hoorden alleen maar aaaaa...ooooooo, mogen wij dezen tas ook  houden ? Ooooo wat mooi.

Ik heb het verhaal verteld dat jullie dit gemaakt hebben en moest jullie van hen heeeeel hartelijk bedanken voor deze mooie tas.

Dit is altijd weer een bijzonder moment. Wat zijn de mensen toch dankbaar .

DIT IS ALLEEN MOGELIJK GEMAAKT DOOR UW GIFTEN VAN DE KERSTPAKKETTEN AKTIE.

Het is elk jaar weer een feest om het te doen, zolang het mogelijk is .

Wij hopen dat de stichting de Poorters van Naarden  aankomend jaar, weer in staat is om vrachtwagens te kunnen sturen.

Maar dit kan alleen met u financiële hulp en goederen.

Het blijft helaas nog steeds hard nodig.

Zolang wij nog steeds aanvragen krijgen van burgemeesters om ook in aanmerking te mogen komen voor een vrachtwagen , blijven wij ons best doen.

Nog steeds kan ik er niet aan wennen ook na al die jaren, als ik bij de mensen binnen kom hoe deze stakkers moeten leven, dit is voor westerlingen onbegrijpenlijk.


Ook bedanken wij al de vrijwilligers die toch elke keer weer hun schouders er onder zetten om met alle zware  spullen te sjouwen, petje af hoor, helaas zijn jullie ook geen twintig meer.

Wij wensen iedereen een heel goed maar vooral een gezond 2019 toe .

Lieve groeten

Bertus en Betsy

Hongarije

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Adoránpuszta,  Antalfalu, Bürüs, Cserto, Diopuszta, Gyönyösmellék, Homokszentgyörgy,Katádfa Kétújfalu, Moszgó, Patapoklosi, Nyugotszenterzsébet, Somogyapati, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló en Vásárosbéc. De berichten die we uit de dorpen ontvangen is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

2e Transporten en andere activiteiten in 2018 t.b.v. Tsjechië:

Ook Tsjechië zijn we weer niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos vier  vrachten naar Uherský Brod, St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten.

Dit jaar hadden we in het totaal  10.088,- aan transportkosten.

Ook verliep het contract met gemeente van de twee containers op het industriepark waardoor we verplicht zijn zelf een container van garage Mauritz te huren.

Dit kost voor 2018 € 1.452,00 wat ook in december moest betaald worden.

Gelukkig mogen we

Ook konden we € 2647,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.

 Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 864

Toch konden we dit jaar tijdens Koningsdag een kraam bemannen € 535,00. Jammer genoeg   konden we dit jaar geen boekenmarkt houden, hetgeen ook weer een behoorlijke terugslag van de inkomsten koste. Daarnaast mochten we via de bank  en de bus diverse giften ontvangen. In totaal € 12.119,74 waaronder een gift van de diaconie van de Protestantse gemeente Naarden en een vaste donatie voor vijf jaar van  € 1000,--

De totale uitgaven van 2018 bedroegen € 13.317,57 en het batig saldo 2017 + de inkomsten 2018 =   €  29.854,-- zodat we 2018 kunnen beëindigen en 2017 beginnen met een batig saldo  van  €    9.804,24

We spreken de wens uit dat 2019 financieel net zo voorspoedig mag gaan als 2018.

Huisvesting:

Gelukkig hebben we onderdak gevonden bij Buurtcentrum De Schakel,  waar we iedere maand op de 1e en 3e dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur de inzameling kunnen houden.  Daarna brengen we de ingepakte spullen naar de diverse opslagplatsen waar we gebruik van mogen maken.

Kerstpakkettenactie:

Er zijn weer in diverse dorpen kerstpakketten rond gebracht, de mensen hebben er heerlijk van gesmuld. Geen dagelijkse kost dat bestaat uit een beetje  meel of rijst, maar vooral wat luxe etenswaar zoals, worst, vlees, vleeswaar, boter, koffie, thee, suiker, zonnebloemolie, chocolade, leverworst en andere worst voor op brood, soep, spek, fruit, snoepjes, chips ( voor de kinderen waar kinderen aanwezig waren ) enz. enz. allemaal extra lekkere dingen waar absoluut geen geld voor is. Dus zij hebben er heerlijk van gegeten, met de feestdagen hadden zij een echt feestmaal.

Wat zijn de plannen voor 2019:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen in Baranya trachten te helpen met diverse activiteiten;

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van o.a. de Protestantse kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz  en vele andere, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij met dit werk door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de materiële en financiële steun van al diegenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

Wij zijn door de belasting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling

Zie voor meer informatie Financieel helpen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2017 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen   voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2017. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten.

We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin wij velen hebben kunnen  helpen met materiële c.q.   financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2017 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 30 april 2017 naar Somogyapati  in Hongarije. Vanwege de problemen met  de gemeente over een plekje voor een tweede containers konden we alleen  de motorwagen laden. Er ging gelukkig toch genoeg mee, zodat het dorp genoeg materialen kan verdelen  onder de bewoners.  

2e Transport op  22 juni 2017 Hebben we in de avonduren een vrachtwagen voor Vásárosbéc in Hongarije geladen. Het was de bedoeling dat hij 's morgens om 9.00 uur zou arriveren.   Snel de medewerkers gebeld en om 21.30 uur konden we hem afgeladen vol uitzwaaien. Dank zij de snelle hulp van hen, die ook een warm hart voor de noodlijdende medemens hebben, is alles toch weer zonder problemen gelukt;   Vrijdag 24  juni arriveerde het daar en werd direct door de dorpsbewoners, onder toezicht van de burgemeester, gelost; 

3e Transport op 18  oktober 2017 Konden we een bijzonder grote vrachtwagen laden voor     Patapoklosi in Hongarije. De wagen was zo groot dat we twee vrachten uit het schooltje,           twee bestelwagens van de Groene cirkel uit Huizen en de inhoud van de container konden                                 versturen. ( zie ook de foto's op facebook van Paul Vuijst )

4e Transport op 7 december 2017 konden we een auto met een prachtige lading naar Somogyhatvan sturen. De Kerstpakketten voor de speciaal door ons geadopteerde gezinnen, voor de burgemeesters en medewerkers   gingen allemaal mee. Ook heel veel warme kleding, dekens en meubilair konden we weer inladen. Jammer dar we problemen kregen bij de grens i.v.m. met het EKAER nummer. Gelukkig hadden we de papieren toch in orde en kon de vrachtwagen na een behoorlijk op onthoud doorrijden. Maandagmorgen   kreeg ik van Bertus een telefoontje dat de wagen was gearriveerd en zij waren begonnen met het lossen.

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad Adoránpuszta,   Antalfalu,  Bürüs,   Cserto,  Diopuszta,  Gyönyösmellék,  Kétújfalu,  Moszgó, Patapoklosi,  Nyugotszenterzsébet,  Somogyapati,   Somogyhárságy,  Somogyhatvan,  Somogyviszló en Vásárosbéc.

De berichten die we uit de dorpen ontvangen is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Een dag voor kerst konden er, net als vorig jaar, aan de volgende drie gezinnen, dank zij de gift van een gezin uit Naarden, extra grote voedselpakketten worden gegeven aan: 1e. een alleenstaande vader met 3 kinderen en geen werk; 2e een alleenstaande moeder met 7 kinderen en 3e. een gezinnetje met 2 kinderen, vader is erg ziek, moeten rond komen met een uitkering van even 100 euro per maand, geen ziektekostenverzekering, daar is geen geld voor, en ook geen geld voor wat extra’s. Deze mensen zijn jullie heel erg dankbaar met de extra giften.

2e Transporten en andere activiteiten in 2017 t.b.v. Tsjechië:

1e Ook Tsjechië zijn wij weer niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos vier  vrachten naar Uherský Brod, St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e         Ook de familie Breijer uit Almere, reed met een afgeladen wagen vol met gevraagde hulpgoederen, namens de stichting naar Uherský Brod in Tsjechië. Ze bleven daar een weekje om alle goederen persoonlijk ter hand stellen van die gezinnen die het moeilijk hebben.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten.

Dit jaar hadden we in het totaal  5568,05 aan transportkosten.

Ook verliep het contract met gemeente van de twee containers op het industriepark waardoor we verplicht zijn zelf een container van garage Mauritz te huren.

Dit kost voor 2017 € 1.452,00 wat ook in december moest betaald worden.

Ook konden we € 2927,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.

 Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 876,--

Daarnaast mochten we via de bank  en de bus diverse giften ontvangen. In totaal € 6840,-- waaronder een gift van de diaconie van de Protestantse gemeente Naarden en een vaste donatie voor vijf jaar van  € 1000,--

De totale uitgaven van 2017 bedroegen € 10706,-- en het batig saldo 2016 + de inkomsten 2017 =   €  21.988 zodat we 2017 kunnen beëindigen en 2018 beginnen met een batig saldo  van  € 11288,--

We spreken de wens uit dat 2018 financieel net zo voorspoedig mag gaan als 2017.

Huisvesting:

In verband met het opzeggen van het contract met  Toneelvereniging Tovenaar moesten ook wij het gebouw op het Adriaan Dortsmanplein te Naarden-vesting verlaten. Gelukkig hebben we onderdak gevonden bij Buurtcentrum De Schakel,  waar we de 1e en 3e dinsdagavond van de maand tussen 18.30 en 19.30 uur de inzameling kunnen houden.  Daarna brengen we de spullen naar Bussum of naar de container. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse locaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

Wij hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten zoals vroeger in de Gele loods in de vesting....

Indien u een adres of zelf een goede ruimte ter beschikking heeft denk dan aan ons, wij willen graag met dit mooie werk doorgaan.

Het  gesprek met de gemeente Gooise Meren om toestemming te verkrijgen om twee 40” containers te plaatsen op een door hen aan te wijzen plaats is op een mislukking uitgelopen.

Heel jammer, want de firma Paridon had ons al toegezegd om twee containers ter beschikking te zullen stellen. Jammer genoeg is dit allemaal mislukt.

WIE KAN ONS IN DE GEMEENTERAAD HELPEN OM HIER EEN OPLOSSING VOOR TE VINDEN??????

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar geen  schoenendozenactie georganiseerd.

Kerstpakkettenactie:

Er zijn weer in vier dorpen kerstpakketten rond gebracht, de mensen hebben er heerlijk van gesmuld. Geen dagelijkse kost dat bestaat uit een beetje  meel of rijst, maar vooral wat luxe etenswaar zoals, worst, vlees, vleeswaar, boter, koffie, thee, suiker, zonnebloemolie, chocolade, leverworst en andere worst voor op brood, soep, spek, fruit, snoepjes, chips ( voor de kinderen waar kinderen aanwezig waren ) enz. enz. allemaal extra lekkere dingen waar absoluut geen geld voor is. Dus zij hebben er heerlijk van gegeten, met de feestdagen hadden zij een echt feestmaal.

Wat zijn de plannen voor 2018:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen in Baranya trachten te helpen met diverse activiteiten;

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van o.a. de Protestantse kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz  en vele andere, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij met dit werk door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de materiële en financiële steun van al diegenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

Wij zijn door de belasting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling

Zie voor meer informatie:

http://www.poorters.nl/het-werk-financieel-ondersteunen​

----------------------------------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2016 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2016. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten.We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin wij velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2016 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 25 maart 2016 naar Nyugotszenterzsébet een van de armste dorpjes in de provincie Baranya;

2e Transport op 8 juni 2016 naar Patapoklosi in Hongarije, een heel arm dorp. Vrijdag 10 juni arriveerde het daar en werd direct door de dorpsbewoners, onder toezicht van de burgemeester, gelost;

3e Transport op  7 September 2016 vertrok het derde transport van 2016 naar Vásárosbéc een heel arm dorp in Hongarije. Jammer dat vanuit dit transport een schaafbank gestolen is tijdens het transport. Maar ja, daar doe je ook niets aan. Bij de komende transporten zal er een fotograaf aanwezig zijn die alles vastlegt en de foto's direct als bewijs kunnen worden overgestuurd;  

4e Transport op 7 December 2016 naar Somogyhatvan Hij vertrok om 12.00 uur afgeladen vol en arriveerde om 12.00 uur in Somogyhatvan waar een grote groep dorpelingen en onder leiding van de burgemeester en onze contactpersonen de vracht om 18.00 uur geheel hadden gelost en thuis weer op adem konden komen. Gelijker tijd kregen wij in Naarden een telefoontje dat alles goed aangekomen was en dat men heel blij was met zo'n mooie vracht;

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Adoránpuszta,  Antalfalu, Bürüs, Cserto, Diopuszta, Gyönyösmellék, Kétújfalu, Moszgó, Patapoklosi, Nyugotszenterzsébet, Somogyapati, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló en Vásárosbéc. De berichten die we uit de dorpen ontvangen is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Een dag voor kerst konden er, net als vorig jaar, aan de volgende drie gezinnen, dank zij de gift van een gezin uit Naarden, extra grote voedselpakketten worden gegeven aan: 1e. een alleenstaande vader met 3 kinderen en geen werk; 2e.  een alleenstaande moeder met 7 kinderen en 3e. een gezinnetje met 2 kinderen, vader is erg ziek, moeten rond komen met een uitkering van even 100 euro per maand, geen ziektekostenverzekering, daar is geen geld voor, en ook geen geld voor wat extra’s. Deze mensen zijn jullie heel erg dankbaar met de extra giften.

2e Transporten en andere activiteiten in 2016 t.b.v. Tsjechië:

1e Ook Tsjechië zijn we weer niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos vier  vrachten naar Uherský Brod, St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e         Ook de familie Breijer uit Almere, reed met een afgeladen wagen vol met gevraagde hulpgoederen, namens de stichting naar Uherský Brod in Tsjechië. Ze bleven daar een weekje om alle goederen persoonlijk ter hand stellen van die gezinnen die het moeilijk hebben.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten.

Dit jaar hadden we in het total  8.968,58 ,- aan transportkosten.

Ook verliep het contract met gemeente van de twee containers op het industriepark waardoor we verplicht zijn zelf een container van garage Mauritz te huren.

Dit kost voor 2016 € 1.452,00 wat ook in december moest betaald worden.

Ook konden we 2.542,14 ,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.

 Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 697,38

U ziet het gebrek aan de Gele loods speelt ons nog steeds parten. Toch konden we dit jaar tijdens Koningsdag een kraam bemannen € 583,00. Jammer genoeg konden we dit jaar geen boekenmarkt in het Andreashuis houden, hetgeen ook weer een terugval van minimal € 700,-- koste.

Daarnaast mochten we via de bank  en de bus diverse giften ontvangen. In totaal  6.461,15 waaronder een gift van de diaconie van de Protestantse gemeente Naarden en een vaste donatie voor vijf jaar van  € 1000,--

De totale uitgaven van 2016 bedroegen 15.537,87 en het batig saldo 2015 + de inkomsten 2016 =   €  25.342,11 zodat we 2016 kunnen beëindigen en 2017 beginnen met een batig saldo  van  €    9.804,24

We spreken de wens uit dat 2017 financieel net zo voorspoedig mag gaan als 2016.

Huisvesting:

In verband met het opzeggen van het contract met  Toneelvereniging Tovenaar moesten ook wij het gebouw op het Adriaan Dortsmanplein te Naarden-vesting verlaten. Gelukkig hebben we onderdak gevonden bij Buurtcentrum De Schakel,  waar we iedere dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur de inzameling kunnen houden.  Daarna brengen we de spullen naar Bussum of naar de container. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse locaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

Wij hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten... Indien u een adres of zelf een goede ruimte ter beschikking heeft denk dan aan ons, wij willen graag met dit mooie werk doorgaan.

Het  gesprek met de gemeente Gooise Meren om toestemming te verkrijgen om twee 40” containers te plaatsen op een door hen aan te wijzen plaats is op een mislukking uitgelopen. Heel jammer, want de firma Paridon had ons al toegezegd om twee containers ter beschikking te zullen stellen. Jammer genoeg is dit allemaal mislukt.

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar weer een schoenendozenactie georganiseerd. De opbrengst was bijzonder groot. Een dikke honderdvijftig grotere en kleinere mooi ingepakte dozen mochten we bij de school komen ophalen. Dit jaar konden deze pakketten gelukkig weer met het laatste transport naar Hongarije meegeven. Ook hiervoor wordt een ieder hartelijk bedankt die hier aan meegewerkt heeft.

Twee kleuterscholen, o.a. in Somogyhatvan,  kregen de schoenendozen, de kleintjes, de overige zijn naar een opvang kinderverblijf in Patapoklosi gegaan, de burgemeester was super blij met de schoenendozen en een tas vol snoepjes, feest dus.

Kerstpakkettenactie:

Er zijn weer in vier dorpen kerstpakketten rond gebracht, de mensen hebben er heerlijk van gesmuld. Geen dagelijkse kost dat bestaat uit een beetje  meel of rijst, maar vooral wat luxe etenswaar zoals, worst, vlees, vleeswaar, boter, koffie, thee, suiker, zonnebloemolie, chocolade, leverworst en andere worst voor op brood, soep, spek, fruit, snoepjes, chips ( voor de kinderen waar kinderen aanwezig waren ) enz. enz. allemaal extra lekkere dingen waar absoluut geen geld voor is. Dus zij hebben er heerlijk van gegeten, met de feestdagen hadden zij een echt feestmaal.

Wat zijn de plannen voor 2017:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen in Baranya trachten te helpen met diverse activiteiten;

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van o.a. de Protestantse kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz  en vele andere, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij met dit werk door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de materiële en financiële steun van al diegenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

Wij zijn door de belasting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling

Zie voor meer informatie Financieel helpen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2015 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden willen u langs deze weg hartelijk dankzeggen voor uw financiële en materiële ondersteuning in 2015. Hierbij willen wij u verslag doen van onze activiteiten.

We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin we velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

Transporten en andere activiteiten in 2015 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 25 maart naar Patapoklosi

Op 25 maart 2015 werd er weer een wagen geladen voor Patapoklosi  De volle wagen vertrok om 13.00 uur met 450 dozen met kleding, speelgoed, keukengerei en allerlei huishoudelijke spullen. Ook gingen er veel mooie meubelen mee. Vrijdagmiddag 27 maart begon men in Hongarije met lossen. Veel dankbare mensen weer. Iedereen hartelijk dank! 

2e Transport op 5 augustus 2015 naar Somogyviszlo
Het tweede transport naar Hongarije is een feit. Een afgeladen wagen met 700 bananendozen met kleding, klein huisraad, veel meubels, keukengerei, hoog-laag bedden en matrassen enz. Vrijdag 7 augustus arriveerde de wagen in Somogyviszlo waar de burgemeester, contactpersonen en een groep lossers aan klaar stonden. Al met al reden voor dankbaarheid dat het allemaal zo goed is gegaan.

3e Transport op 29 oktober 2015 naar Somogyapathie 
Op 29 oktober 2015 vertrok er weer een vrachtwagen afgeladen vol met meer dan 600 dozen kleding, klein huisraad en veel meubelen naar Somogyapathie in Hongarije. We hopen er weer veel gezinnen mee blij te maken.

 4e Transport op 9 december 2015 naar Vásárosbéc
Op 9 december vertrok het laatste transport van 2015 naar Vásárosbéc.  Een knots van een vrachtwagen geladen met hulpgoederen voor de minderbedeelden in Hongarije. We konden de voormalige uniformen van de brandweer meesturen, alsmede 2 containers met zakken speelgoed van de AH, een dikke 100 schoenendozen van de Brandsmaschool, ongeveer 300 dozen met kleding en veel meubels. Al met al een prachtige vracht waarmee men daar weer erg blij zal zijn.

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Adorán

Stichting De Poorters van Naarden